Generalforsamling i udviklingsrådet Hellevest

This event has ended

Onsdag d. 16. marts kl. 19.00 i Rousthøje forsamlingshus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år
  4. fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse (UR har mulige emner)
  8. Valg af 2 suppleanter (UR har mulige emner)
  9. valg af revisor
  10. Eventuelt

Under generalforsamlingen er Udviklingsrådet vært ved et let traktement. Tilmelding til undertegnede.

Venlig hilsen

Udviklingsrådet Hellevest

Bjarne Tarp SMS: 40 64 12 38 eller mail: bjarne.tarp@bbsyd.dk