Holme Å og Karlsgårde Sø…. Har du en god idé?

This event has ended

Til at udvikle fritids- og friluftsmulig-
hederne ved Holme Å og Karlsgårde Sø?

Du inviteres til et digitalt møde, hvor vi vil fortælle om status på naturgenopretningen af Holme Å, og hvordan du kan få indflydelse på udviklingen af de rekreative muligheder i området.

DET SKER:
Digitalt møde
Den 4. marts 2021
Kl. 19.00 til ca. kl. 20.30

Naturgenopretningen af Holme Å har været undervejs i mange år, og vi er stolte af snart at være nået i mål hermed.
Nu følger den rekreative del, hvor vi skal sørge
for at området ved Holme Å og Karlsgårde Sø
bliver attraktiv for gæster, borgere og forening-
er. Måske skal det være muligt at overnatte i et shelters ved åen, måske skal der etableres gode cykel- eller rideruter, og måske skabes gode muligheder for at nyde naturen eventuelt med en fiskestang i hånden. Der er brug for at dine gode ideer til området kommer frem.

Det digitale møde skal oplyse, inspirere og være startskuddet på den idesamlende proces.
Programmet for mødet er:

• Status på genopretningen af Holme Å

• Det gode friluftsprojekt ved Lokale- og
Anlægsfonden

• Introduktion til Citizen Lab og den videre
proces
På grund af covid-19 vil både møde og idesamlingsproces foregå digitalt.
Du finder vej til mødet ved at gå ind på http://holmeaa.dk/friluftsliv
Her vil der også være en simpel instruks, der kan hjælpe dig ind, hvis du ikke har den store erfaring med at deltage i digitale møder.

SPØRGSMÅL
kan rettes til Bo Villumsen på mail
bovi@varde.dk eller på telefon 7994 7845