Nordenskov Fællesvirke startede i 2013 et samarbejde med det daværende Varde Forsyning om at gøre Nordenskov til en LAR Landsby – en landsby med Lokal Afvanding af Regnvand. Baggrunden var, at Nordenskov i Varde Kommunes Spildevandsplans var udpeget til at skulle separatkloakeres i perioden 2016-2019 – dvs. have adskilt overflade- og regnvand fra det almindelige husspildevand.

Normalt betyder det, at vejene bliver gravet op, at der bliver nedgravet en regnvandsledning og en spildevandsledning i hele byen, og at vejene derefter bliver retableret, dvs. genetableret præcis som de var før. Derefter vil alle husejere skulle adskille regnvand og spildevand på deres egen grund og slutte det til de nye ledninger ude i vejen. En kostbar løsning uden umiddelbar synlig forskel. Men Nordenskov ville det anderledes.

Istedet for at foretage den traditionelle separatkloakering blev Nordenskov enig med Forsyningen og Varde Kommune om at tilbyde en alternativ løsning, hvor borgerne i 4 boligområder udenfor hovedstrøgene fik mulighed for at nedsive regnvandet på egen grund. Denne løsning betød, at Forsyningen kun skulle nedgrave en spildevandsledning i vejen, hvilket bl.a. gav økonomi til at genetablere vejene som en smukkere og mere grøn udgave. En løsning der i foråret 2017 kunne ses i sin helhed i LAR-1; Elmevej, Bøgelyvej og Ahornvej.

Arbejdet med LAR har senere inspireret til indsatsområdet ‘Den grønne landsby’ i Udviklingsplanen for Nordenskov

Udover at arbejde mere klimarigtigt med regnvand symboliserer ’Den Grønne Landsby’ også bæredygtige energiformer eller andre former for bæredygtige løsninger på transport og brug af resurser. Endelig ønsker vi også at udvikle mulighederne for at udfolde sig i naturen, i og omkring Nordenskov.

Indsatsområdet ’Den Grønne Landsby’ er delt op i 3 underkategorier:

  • Vi passer på regnvandet
  • Grønne spor i landskabet
  • Private, bæredygtige initiativer

LAR 4 er sidste etape og drejer sig om hovedstrøgene Sønderskovvej, Heagervej og Kærgårdsvej.
Der vil der ikke kunne nedsives regnvand fra hovedparten af de enkelte huse, og projektet handler i stedet om at bruge regnvandet og arbejdet med kloakeringen til at udvikle Nordenskov til en grøn oase.