Vild med vilje – 2

Se på din have og læg en plan

For at skabe en vild have med masser af liv er det vigtigt at se på forholdene i din have og tilpasse dig dem. Det kan være forhold som

  • Mængden af lys og skygge
  • Næringen i jorden
  • Mængden af fugt og vand

Efterlign naturen, der typisk består af mange små nicher, og brug det til opbygningen af haven.

Derudover er det også vigtigt at fokusere på planter og urter, der hører hjemme i Danmark og at tænke i arter, der blomstrer forskellige tider på året – fra tidligt forår til sent efterår – og at fokusere på planter med meget og pollen og nektar. De danske arter giver ofte både mad, bolig og ynglesteder for insekterne – hvilket de udenlandske arter som regel ikke gør.

Du kan købe danske planter og stauder, eller du kan så danske frøblandinger. Alternativt kan du lade ukrudtet gro og se, om deres blomster er gode for insekterne.

Har du allerede en have med mange blomster i, skal du endelig ikke gå ud og hive dem alle sammen op, men bare sortere lidt i dem. Planter, der er gode til bestøvende insekter, har typisk store klaser af mange små blomster. Planter som lavendel og solhat kan tiltrække mange forskellige insekter og blomstrer langt ind i efteråret.

Lys og skygge
Vælg planter efter hvor meget lys og skygge der er i din have. Er haven meget solbeskinnet, skal planterne kunne trives i fuld sol. Er der skygge og fugtigt, kan du i stedet bygge et skovbed med skyggeelskende planter.

Næring i jorden
De fleste jorde i Danmark er meget næringsrige og fulde af kvælstof. Vokser græsset grønt og tæt og trives brændenælderne i hjørnerne, er jorden rig på næringsstoffer. Problemet med det er, at de danske planter som er mest truet, også er dem der trives bedst på næringsfattig jord. De kan godt vokse i fed muld, men de bliver udkonkurreret af de arter, der vokser hurtigt på næringsrig jord, fx brændenælder og skvalderkål.

Hvis din jord er næringsrig, kan du etablere et afgrænset overdrevsbed med næringsfattigt sand, som planterne kan sættes og sås i. Du kan også nemt skabe gode forhold for planterne i krukker og plantekasser ved at blande sand i pottemulden. Her kan de stå ved siden af arter, som skal bruge fed jord.

Fugt og vand
Alt levende har brug for vand, og det er vigtigt at have forskellige ’vandingsmuligheder’ i haven, som både dyr og insekter kan bruge. Læg også gerne sten i vandbade/underskåle, så insekterne har en mulighed for at lande og drikke, uden at risikere at drukne i forsøget på at slukke tørsten