Vild med vilje – 3

Bevar gamle træer og sørg for, at der er dødt ved
Gamle krogede træer og dødt ved – altså døde grene, hækafklip og høje træstubbe – er vigtige for at skabe mere vild natur i haver og parker. De er fabelagtige levesteder og gode fødekilder for mange insekter, svampe, fugle og pattedyr.

De gamle, krogede træer
Tusindvis af insektarter elsker og lever på gamle træer. Desværre er der i Danmark fældet så mange gamle træer, at vi mangler de flotte, krogede gamle træer, der er vokset op i fuld sol. Det betyder, at de arter, der lever på disse træer, også er i tilbagegang.

Hvis du har et gammelt træ i haven eller på fællesområdet, så pas rigtigt godt på det. I stedet for at fælde gamle træer kan man styne eller topkappe dem, så de ikke er i fare for at vælte eller smide grene ned i hovedet på folk.

Du kan også hjælpe med at danne gode levesteder på gamle træer ved at ’veteranisere’ dem, hvilket vil sige at man beskadiger dem uden at slå dem ihjel ved at bore store og små huller i træerne. Det lyder helt forkert i manges ører, og er også kun en løsning du kan ty til, hvis du ikke har gamle træer i haven, der kan gøre det samme. Hullerne giver steder, hvor flagermus, mariehøns og nældens takvinge kan overvintre, og de giver også steder hvor trælevende biller, svampe og bier kan bo.

Nældens takvinge. Foto Lars Brødnum

Hvis du alligevel bliver nødt til at fælde et træ, så lad en 2-4 meter høj stub stå og forgå lige så langsomt. Især træstubbe, der står i solen, er et værdifuldt levested. Du kan plante en klatreplante op ad stammen, fx kaprifolie eller vedbend, eller sætte fuglekasser op, hvis du ikke synes, at stubben pynter nok i sig selv.

Den gode kvasbunke og kvashegn
En kvasbunke er nem at lave, og jo større bunke man laver, jo bedre. Fyld grene, kviste, blade og andet plantemateriale på, for jo mere materiale der er i bunken, jo mere varmt og tørt bliver der inde i midten af den. Sørg gerne for god afstand til huset.

Hvis du gerne vil have det at se pænt ud kan du stable det i et kvashegn og plante fx blomsterkarse til at klatre op af hegnet. Blomsterkarse er både pænt og spiseligt og giver lidt ekstra mad til bier og sommerfugle.

Det kan du gøre

  • Fæld ikke gamle træer. Styn eller topkap dem
  • Skal et gammelt træ fældes, så lad 2-4 m stub stå
  • Bor store og små huller i dine træer
  • Lad grene og plantemateriale ligge i en kvasbunke eller byg et kvashegn
  • Lav en brændestak af gammelt træ, der ikke kan brændes – et super insekthotel