Opdatering 16. marts 2021Indhenting af ideer til fritidsaktiviteter omkring Holme Å

Torsdag den 4. marts afholdt Varde Kommune digitalt borgermøde for lodsejere og andre interesserede omkring indkaldelse af ideer til hvilke former for fritidsliv og initiativer vi kunne tænke os omkring den genoprettede Holme Å og den gamle kanal. Til mødet blev præsenteret først en status på projektet, og derefter et oplæg fra Lokale- og Anlægsfonden med inspiration til at tænke anderledes i forhold til projekter og efterfølgende realisering. Se de to vedlagte præsentationer.

Derefter blev der præsenteret et nyt digitalt værktøj, som Varde Kommune har taget i brug på forsøgsbasis til at indhente ideer til friluftslivet omkring Holme Å. Det er frit for alle at indsende ideer, og det kan gøres via dette link, Projekt • Holme Å og Karlsgåde sø-området (citizenlab.co), der findes på Varde Kommunes side omkring projektet ved Varde Å. Tidsplan for indhentning og afstemning omkring ideer er:

25. marts kl. 19: Få hjælp til beskrivelse af dine gode idéer – Klik her for at deltage i mødet
På dette møde kan du få hjælp til, hvordan du tilføjer et forslag til projektet. Du kan få konkret hjælp til:

  • Sådan tilføjer du et forslag så andre kan se det
  • Sådan beskriver du bedst muligt forslaget, så andre kan forstå det
  • Sådan kan du tilføje billeder til dit forslag
  • Sådan kan du dele dit forslag så andre kan synes om det og komme med kommentarer


Inden 4. maj: Projektideer skal være oprettet på hjemmesiden

18. maj – 18. juli: Afstemning på hjemmesiden mellem alle projektideer, der er oprettet på siden

Slut juli 2021: Offentliggørelse af afstemningsresultaterne og de valgte ideer.

Så har du en idé er det bare med at komme igang med beskrivelse og indsendelse af forslag. Der er hjælpeværktøjer på hjemmesiden, og ellers er der mulighed for at få hjælp og tips til at beskrive ideerne den 25. marts.


Opdatering 20. februar 2021

I efteråret inviterede Varde Kommunetil et opstartsmøde omkring de rekreative muligheder langs med Holme Å, kanalen og Karlsgårde Sø. Det blev som bekendt ikke til noget pga. Corona restriktionerne. Da det ikke ser ud til at det bliver muligt at mødes fysisk i den nærmeste fremtid, vil Varde Kommune nu prøve afholde et digitalt opstartsmøde. Mødet foregår d. 4. marts kl. 19.00 til 20.30. Tilmelding er ikke nødvendig, og du kan læse invitationen og tilgå mødet på linket http://holmeaa.dk/friluftsliv.

De seneste ugers vintervejr har også haft betydning for anlægsarbejdet ved Holme Å. Frostvejret har været godt for de to entreprenører, som graver henholdsvis sandfanget og Holme Å udvidelsen, og sandfanget forventes derfor færdig i denne uge.

Til gengæld har frostvejret betydet at arbejdet med udskiftning af broerne er indstillet, da de ikke kan komprimere sandet under vejen når der er frost. Udskiftningen af Liljebro er derfor desværre forsinket, og hvis vejrudsigtens tøvejr holder, forventer entreprenører at være færdig med Liljebro senest d. 15. marts. Derefter starter udskiftningen af Oved Bro, som forventes at tage ca. 1 måned.


Opdatering 7. februar 2021
Nørre Nebel Entreprenørforretning satte efter juleferien endnu en gravemaskine ind på arbejdet, startende ved Oved Bro (Kærgårdsvej), og bevægede sig derefter mod vest. Arbejdet med at udskifte broen ved Liljebrovej startede også 5. januar. Torsdag den 28. januar blev den nye 19t bro sænket på plads, og broen er således den første af de 3 broer, der blev udskiftet. De nye broer giver plads til sejlads med kano og kajak på åen, og vildtpassager i siderne vil give mindre dyrevildt mulighed for at krydse vejene langs å-løbet.

Rør klar til at blive lagt ned som ny vejunderføring af den tilbagelagte Holme Å, 7. februar 2021.

OVERORDNET TIDSPLAN
Opgravning af Holme Å
:
Forventes i første omgang at løbe frem til og med uge 13 (fredag den 2. april) og senere igen fra uge 22-28 (31. maj – 16. juli), herunder også diverse rørledninger. Færdiggørelse efter sommerferien med forventet slut-tidspunkt i uge 35.

Nedbrydning af broer og stemmeværk
Forventes at løbe fra uge 14 til og med uge 21 i 2021 (6. april – 21. maj), og igen fra uge 14-21 i 2022.

Opfyldning af Holme Å kanal og færdiggørelse af området
Forventes at løbe fra uge 36 2021 og ca. et halvt år frem indtil 1. april 2022, og derefter igen fra uge 15-44 i 2022. Den endelige færdiggørelse fra entreprenørernes side forventes at ske inden udgangen af 2022.

————————————————————————————————————————————————————————————-

3. januar 2021
Der er begyndt at komme i gang med anlægsarbejdet, men der har også været forsinkelser pga. corona-situationen.

Den nye bro til Liljebro er ved at blive samlet, men selve anlægsarbejdet og dermed spærring af Liljebro vej vil først starte efter juleferien, i januar. De to andre broer er dermed også forsinket.

Entreprenøren er ved at være færdig med at fælde de mindre træer langs anlægssiden af kanalen, og de er begyndt rydningen af de træer der står der, hvor Holme Å skal udvides. Selve gravearbejdet i Holme Å er også begyndt ved Hostrup, og de er nået ca. 300 m.

—————————————————————————————————————————————————————————————

13. november 2020
Nu begynder der for alvor snart at ske noget langs med Holme Å, og vi vil med jævne mellemrum bringe nyheder omkring udviklingen i projektet. Kommunen har valgt at opdele projektet i 4 udbud, hvoraf de 3 er gennemført.

Udbud 1: Udskiftning af broer
Udbuddet blev vundet af Kaj Bech A/S, der er begyndt at klargøre til udskiftning af broerne. Den første bro der udskiftes er Liljebro, derefter er det den private bro nederst i Holme Å, og til sidst er det broen ved Kærgårdsvej. Stålbroerne forventes leveret fra uge 47/48 og skal samles på stedet, så det er også der, at selve fjernelsen af den nuværende Lilje Bro går i gang.

Det forventes at en broudskiftning tager 2-3 uger, hvorefter tidsplanen for de næste broer vil blive sendt ud.

Udbud 2: Genopretningen af Holme Å
Nr. Nebel Entreprenørforretning A/S vandt udbuddet om genopretningen og rydningen foretages af MR Skovservice. Rydningen i forbindelse med genopretningen af Holme Å starter allerede i slutningen af næste uge, og det vil primært være træerne på nordsiden af Holme Kanal. Det forventes at rydningen kommer til at tage ca. 5 uger. Der er en række træer som er markeret med et rødt bånd, og de træer håber man kan lade blive stående. Derudover skal der ikke ryddes ved de 3 steder, hvor Holme Kanal forbliver åben.

Det forventes af der indenfor de næste par uger udsendes en tidsplan for selve gravearbejdet i Holme Å, men entreprenøren forventer at starte ved Hostrup Stemmeværk, og arbejdet sig med strømmen ned til Varde Å.

Udbud 3: Etablering af sandfang i Varde Å
Udbuddet blev vundet af Skamstrup Maskinstation, der forventer at starte på sandfanget i uge 48 eller 49.

Udbud 4: Rydning og hegning af Å-dalen
Afholdes senere når det konkrete behov kendes.

5. Kyst til Kyst stien
Mens anlægsarbejdet foregår vil der af sikkerhedsgrunde ikke længere være adgang til Kyst til Kyst stien langs med Holme Kanal. Kommunen har lavet en midlertidig ændring i ruten (se kort), som vil markeret med skilte ved den nuværende kyst til kyst sti og på stiens hjemmeside.

6. Workshop om friluftsliv
Det var rigtig ærgerligt at den planlagte workshop i september omkring friluftsliv langs Holme Å og Karlsgårde sø blev aflyst. Med den nuværende corona situation er det svært at komme med et bud på, hvornår workshoppen kan afholdes, men forhåbentligt bliver det muligt at afholde workshoppen i løbet af foråret. Borgerforeningen deltager ved workshoppen – mere derom senere.