Genopretning af Holme å er så småt igang

13. november 2020

Nu begynder der for alvor snart at ske noget langs med Holme Å, og vi vil med jævne mellemrum bringe nyheder omkring udviklingen i projektet. Kommunen har valgt at opdele projektet i 4 udbud, hvoraf de 3 er gennemført.

Udbud 1: Udskiftning af broer
Udbuddet blev vundet af Kaj Bech A/S, der er begyndt at klargøre til udskiftning af broerne. Den første bro der udskiftes er Liljebro, derefter er det den private bro nederst i Holme Å, og til sidst er det broen ved Kærgårdsvej. Stålbroerne forventes leveret fra uge 47/48 og skal samles på stedet, så det er også der, at selve fjernelsen af den nuværende Lilje Bro går i gang.

Det forventes at en broudskiftning tager 2-3 uger, hvorefter tidsplanen for de næste broer vil blive sendt ud.

Udbud 2: Genopretningen af Holme Å
Nr. Nebel Entreprenørforretning A/S vandt udbuddet om genopretningen og rydningen foretages af MR Skovservice. Rydningen i forbindelse med genopretningen af Holme Å starter allerede i slutningen af næste uge, og det vil primært være træerne på nordsiden af Holme Kanal. Det forventes at rydningen kommer til at tage ca. 5 uger. Der er en række træer som er markeret med et rødt bånd, og de træer håber man kan lade blive stående. Derudover skal der ikke ryddes ved de 3 steder, hvor Holme Kanal forbliver åben.

Det forventes af der indenfor de næste par uger udsendes en tidsplan for selve gravearbejdet i Holme Å, men entreprenøren forventer at starte ved Hostrup Stemmeværk, og arbejdet sig med strømmen ned til Varde Å.

Udbud 3: Etablering af sandfang i Varde Å
Udbuddet blev vundet af Skamstrup Maskinstation, der forventer at starte på sandfanget i uge 48 eller 49.

Udbud 4: Rydning og hegning af Å-dalen
Afholdes senere når det konkrete behov kendes.

5. Kyst til Kyst stien
Mens anlægsarbejdet foregår vil der af sikkerhedsgrunde ikke længere være adgang til Kyst til Kyst stien langs med Holme Kanal. Kommunen har lavet en midlertidig ændring i ruten (se kort), som vil markeret med skilte ved den nuværende kyst til kyst sti og på stiens hjemmeside.

6. Workshop om friluftsliv
Det var rigtig ærgerligt at den planlagte workshop i september omkring friluftsliv langs Holme Å og Karlsgårde sø blev aflyst. Med den nuværende corona situation er det svært at komme med et bud på, hvornår workshoppen kan afholdes, men forhåbentligt bliver det muligt at afholde workshoppen i løbet af foråret. Borgerforeningen deltager ved workshoppen – mere derom senere.