Informationsbrev om kloakarbejde i Nordenskov plus oversigtskort over etaperne, april 2021

Din forsyning igangsætter kloakarbejde i uge 18, med henblik på at forbinde kloaknettet v. Kærgårdsvej med JC Jensens vej og Sønderskovvej. De direkte berørte borgere har alle modtaget et informationsbrev, som også kan læses her for øvrige interesserede, herunder også et oversigtskort over etape 5 og 6.

Informationsbrev om kloakarbejdet – Nordenskov Etape 5

Etape 5 og 6 på matrikel niveau – Nordenskov