Nyhedsbrev nr 2 om Holme Å

Der er begyndt at komme i gang med anlægsarbejdet, men der har også været forsinkelser pga. corona-situationen.

Den nye bro til Liljebro er ved at blive samlet, men selve anlægsarbejdet og dermed spærring af Liljebro vej vil først starte efter juleferien, i januar. De to andre broer er dermed også forsinket.

Entreprenøren er ved at være færdig med at fælde de mindre træer langs anlægssiden af kanalen, og de er begyndt rydningen af de træer der står der, hvor Holme Å skal udvides. Selve gravearbejdet i Holme Å er også begyndt ved Hostrup, og de er nået ca. 300 m.