Opsamling på workshop nr 2 om Nordenskov som grøn landsby

Den 19. november 2020 afholdt Nordenskov Borger og Sogneforening et åbent borgermøde på Nordenskov Kro i tidsrummet kl. 11.00 – 19.00. I alt var der 45-50 personer forbi Nordenskov kro og stemningen omkring projektet og den retning det bevæger sig i, med en 2 minus 1 vej samt et LAR- bælte i den ene side af vejen, var meget positiv.

 Vores arkitekter, Urland og Ingeniører, FULDENDT er nu i gang med at indarbejde alle de gode bemærkninger og input, i tæt dialog med Din Forsyning og Varde Kommune.

Opsamlingen på borgermødet kan findes her og består af:
1. side: Alle de bemærkninger samt informationer der blev givet i løbet af dagen til det medbragte materiale.
2. side: Opsamlingen på det spørgeskema som alle fik udleveret efter at havde været gennem workshoppen.
3.-6. side: En artikel om de erfaringer der er omkring 2 minus 1 veje

Stor tak til alle som deltog på borgermødet d. 19. november 2020.

Var du/I forhindret, men har input eller spørgsmål, så hold dig/jer ikke tilbage. Vores arkitekt Michelle fra Urland kan træffes på tlf. 50433350 / mnd@urland.dk. Du/I er også velkommen til at kontakte Dicksen på mail: kubel-jensen2010@hotmail.com

Med venlig hilsen
Gruppen vedr. Miljø og Byforskønnelse
Kim Andersen/ Sofie K. Jensen/ Jens Dicksen Jensen