Nyhedsbrev nr. 5 om Holme Å projektet – midlertidig genåbning af broen ved Kærgårdsvej fra 1. april

Nu nærmer påsken sig, og der har været gang i gravearbejdet i 4 måneder. I perioden fra d. 10. april til ca. 15. juni vil der være pause i gravearbejdet på engene, for at give ro til de ynglende fugle. Hvis alt går efter planen forventer entreprenøren, at gravearbejdet vil være nået til Liljebro inden den 9. april.

Liljebro er genåbnet, og udskiftningen af broen ved Kærgårdsvej og den private bro er gået i gang. Oprindeligt var planen at broen ved Kærgårdsvej vil genåbne den 15. april, men nu er entreprenøren stødt på et fiberkabel fra NorLys som ikke er placeret korrekt i forhold til de oplysninger vi har fået og som NorLys har tilladelse til. Da det åbenbart er det eneste fiberkabel, der forsyner Nordenskov med fiber, er det nødvendigt at NorLys får flyttet kablet inden vi kan fortsætte udskiftningen af broen.

Da det vil betyde en væsentlig forsinkelse, har Varde Kommune valgt at stoppe udskiftningen af broen, og Kærgårdsvej åbner derfor igen for færdsel fra den 1. april.

Når fiberkablet er flyttet genoptages arbejdet med udskiftning af broen, men vi sender et nyhedsbrev ud, når vi kender en dato.

Sandfanget i Varde Å er færdigt, det eneste entreprenøren mangler er retablere de skader, der er sket under anlægsarbejdet.

Husk, at hvis I har gode ideer til friluftsaktiviteter ved Karlsgårde Sø og Holme Å kan I beskrive dem her:

http://www.holmeaa.dk/friluftsliv