Nyhedsbrev nr. 3 om genopretningen af Holme Å

Nørre Nebel Entreprenørforretning satte efter juleferien endnu en gravemaskine ind på arbejdet, startende ved Oved Bro (Kærgårdsvej), og bevægede sig derefter mod vest. Arbejdet med at udskifte broen ved Liljebrovej startede også 5. januar. Torsdag den 28. januar blev den nye 19t bro sænket på plads, og broen er således den første af de 3 broer, der blev udskiftet. De nye broer giver plads til sejlads med kano og kajak på åen, og vildtpassager i siderne vil give mindre dyrevildt mulighed for at krydse vejene langs å-løbet.

Nuværende underføring og spids af nye underføring

OVERORDNET TIDSPLAN
Opgravning af Holme Å
:
Forventes i første omgang at løbe frem til og med uge 13 (fredag den 2. april) og senere igen fra uge 22-28 (31. maj – 16. juli), herunder også diverse rørledninger. Færdiggørelse efter sommerferien med forventet slut-tidspunkt i uge 35.

Nedbrydning af broer og stemmeværk
Forventes at løbe fra uge 14 til og med uge 21 i 2021 (6. april – 21. maj), og igen fra uge 14-21 i 2022.

Opfyldning af Holme Å kanal og færdiggørelse af området
Forventes at løbe fra uge 36 2021 og ca. et halvt år frem indtil 1. april 2022, og derefter igen fra uge 15-44 i 2022. Den endelige færdiggørelse fra entreprenørernes side forventes at ske inden udgangen af 2022.