Nyhedsbrev nr. 4 om Holme Å projektet

I efteråret inviterede Varde Kommunetil et opstartsmøde omkring de rekreative muligheder langs med Holme Å, kanalen og Karlsgårde Sø. Det blev som bekendt ikke til noget pga. Corona restriktionerne. Da det ikke ser ud til at det bliver muligt at mødes fysisk i den nærmeste fremtid, vil Varde Kommune nu prøve afholde et digitalt opstartsmøde. Mødet foregår d. 4. marts kl. 19.00 til 20.30. Tilmelding er ikke nødvendig, og du kan læse invitationen og tilgå mødet på linket http://holmeaa.dk/friluftsliv.

De seneste ugers vintervejr har også haft betydning for anlægsarbejdet ved Holme Å. Frostvejret har været godt for de to entreprenører, som graver henholdsvis sandfanget og Holme Å udvidelsen, og sandfanget forventes derfor færdig i denne uge.

Til gengæld har frostvejret betydet at arbejdet med udskiftning af broerne er indstillet, da de ikke kan komprimere sandet under vejen når der er frost. Udskiftningen af Liljebro er derfor desværre forsinket, og hvis vejrudsigtens tøvejr holder, forventer entreprenører at være færdig med Liljebro senest d. 15. marts. Derefter starter udskiftningen af Oved Bro, som forventes at tage ca. 1 måned.