Informationsbrev om kloakarbejde i Nordenskov plus oversigtskort over etaperne, april 2021

Din forsyning igangsætter kloakarbejde i uge 18, med henblik på at forbinde kloaknettet v. Kærgårdsvej med JC Jensens vej og Sønderskovvej. De direkte berørte borgere har alle modtaget et informationsbrev, som også kan læses her for øvrige interesserede, herunder også et oversigtskort over etape 5 og 6.


Den grønne landsby Nordenskov –  opsamling på workshop 2 på kroen 19/11-2020

Den 19. november 2020 afholdt Nordenskov Borger og Sogneforening et åbent borgermøde på Nordenskov Kro i tidsrummet kl. 11.00 – 19.00. I alt var der 45-50 personer forbi Nordenskov kro og stemningen omkring projektet og den retning det bevæger sig i, med en 2 minus 1 vej samt et LAR- bælte i den ene side af vejen, var meget positiv.

 Vores arkitekter, Urland og Ingeniører, FULDENDT er nu i gang med at indarbejde alle de gode bemærkninger og input, i tæt dialog med Din Forsyning og Varde Kommune.

Opsamlingen på borgermødet er samlet her og består af
1. side: Alle de bemærkninger samt informationer der blev givet i løbet af dagen til det medbragte materiale.
2. side: Opsamlingen på det spørgeskema som alle fik udleveret efter at havde været gennem workshoppen.
3.-6. side: En artikel om de erfaringer der er omkring 2 minus 1 veje

https://www.nordenskov.dk/wp-content/uploads/2020/12/Tegning-fra-Workshop-19-nov-2020-med-bemaerkninger.pdf

Stor tak til alle som deltog på borgermødet d. 19. november 2020.

Var du/I forhindret, men har input eller spørgsmål, så hold dig/jer ikke tilbage. Vores arkitekt Michelle fra Urland kan træffes på tlf. 50433350 / mnd@urland.dk. Du/I er også velkommen til at kontakte Dicksen på mail: kubel-jensen2010@hotmail.com

Med venlig hilsen
Gruppen vedr. Miljø og Byforskønnelse
Kim Andersen/ Sofie K. Jensen/ Jens Dicksen Jensen


REFERAT FRA WORKSHOP 1 AFHOLDT 24. SEPTEMBER 2020

Den 24 september 2020 afholdt vi en lidt alternativ workshop om den fortsatte udvikling af Nordenskov som en grøn og miljøvenlig Landsby. I løbet af dagen kom ca. 50 personer forbi og bidrog med gode ideer og tanker. Det var en rigtig god dag, og vi er meget tilfredse med den interesse, gejst og ildhu alle kom med.

Opsamling fra drop-in workshop 24/9-20
En opsamling af ideer og tanker fra den åbne workshop på Nordenskov Kro den 24. september

Vores arkitekt har forsøgt at opsamle alle de gode tanker og idéer, som kom på bordet, og de er så påført et oversigtskort over Nordenskov.  De mere fyldige kommentarer er naturligvis gemt.

 Tusind tak til alle jer som kom forbi og bidrog.

På næste borgermøde d. 19. november medbringer vores arkitekter et 1. udkast til hvordan Kærgårdsvej, Heagervej og Sønderskovvej i Danmarks Grønneste Landsby kunne se ud – så sæt kryds i kalenderen. På mødet skal vi vurdere og drøfte forslagene indgående. Der kommer senere oplysninger om tid og sted.

I er altid velkomne til at kontakte vores rådgivere FULDENDT og Urland på mnd@urland.dk eller tlf. 50433350.
I må selvfølgelig også kontakte gruppen for byudvikling: Kim Andersen (Højvang) (kim@hojvangbyg.dk), Sofie Kubel Jensen (jensen.sofiek@gmail.com) og Jens Dicksen Jensen (kubel-jensen2010@hotmail.com).